Privatization and efficient corporate governance

Privatization and efficient corporate governance, published in  Managing sustainability? : proceedings of the 12th international conference, (Management International conference). Koper: Faculty of Management, 2011, str. 1199-1212

Lizbonska pogodba – del problema ali rešitve

Constitutional Treaty – Part of the Problem or Part of the Solution?, 

A critical examination of the Lisbon Treaty

 

Institutional reimagination of the South East of Europe

Institutional reimagination of the south PDF,  published in Revista Española de Relaciones Internacionales. Núm. 2. ISSN 1989-6565

Restructuring the current international trade regime

 

Restructuring the current international legal trade regime, published in US-China Law Review, vol. 8, number 3, March 2011, pp. 199 – 217

A Decade of Transition and Beyond

A Decade of Transition and Beyond, published by Faculty of Social Sciencies, University of Ljubljana (Fakulteta za družbene vede, 2004)

Procesi globalizacije na razpotju

 

Procesi globalizacije na razpotju, objavljeno v Teorija in praksa, letnik 47, 4/2010

Vloga prava v državah v tranziciji

Vloga prava v državah v tranziciji PDF, objavila Založba Fakultete za družbene vede, 2002

Evropske univerze med prenovo in stagnacijo

Evropske univerze med prenovo in stagnacijo, Dnevi slovenskih pravnikov 2009 od 15. do 17. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, Letn. 35, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2009, str. 1514-1521

American Society of International Law – annual conference 2009

 

ASIL 103rd Annual Meeting: International Law as Law. March 25, 2009 ~ March 28, 2009: Learning from Doha: Can “development” operationalized in international economic law?

Institucionalna transformacija zasebnega prava v državah srednje in vzhodne evrope

Institucionalna transformacija zasebnega prava v državah srednje in vzhodne evrope – Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 1997, letn. 57, str. 253-268

Primerjalni pregled modernih pokojninskih ureditev

Primerjalni pregled modernih pokojninskih ureditev – Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 1998, letn. 58, str. 189-225

 

Ustavna demokracija in vloga predsednika republike

Ustavna demokracija in vloga predsednika republike – Javna uprava, 2004, letn. 40, št. 2, str. 357-373