Outer Space Treaty Reform and the Long-term Sustainability of Space Exploration

Outer Space Treaty Reform and Long Term Sustainability of Space Exploration, Teorija in praksa, vol. 59, 1/2022, pp. 42 – 59

Ustavna demokracija, erozija standardov in predsedovanje Svetu EU

Ustavna demokracija, erozija standardov in predsedovanje Svetu EU, julij 2021

Social and Economic Reconstruction of the European Union

Social and Economic Reconstruction of the European Union Dimensions : Toward Bottom-Up and Top-Down Institutional Reconstruction of the European Union – more inclusive, more sustainable and more pluralistic EU, Založba FDV, marec 2020

The purpose of this monograph is to show that there is a path beyond the pessimistic,
shallow, fragmentary EU on one hand and a path beyond centralized, technocratic
one-size-fits all EU on the other hand.

An Institutional Foundation of Knowledge Economy in Central and East European Countries (with Isaac Stanley)

An Institutional Foundation of Knowledge Economy in  Central and East European Countries (with Isaac Stanley), Management Review, no. 14., vol. 4, (2019)

The purpose of this research is to provide an institutional framework
– economic, legal, regulatory, educational – for the Central
and East European countries aspiring to reach the levels of inclusive
knowledge of economy and society known in some of the
most developed regions in the world.

ZA OSVEŽITEV: Zakaj nasprotujem vnosu fiskalnega pravila v Ustavo RS?

Za osvežitev: Zakaj nasprotujem vnosu fiskalnega pravila v Ustavo RS? – Komentar, maj 2013

 

Dodaten komentar, julij 2015

Fiskalno pravilo v ustavi predstavlja korak v smeri permanentnega varčevanje kot ključne usmeritve fiskalne, ekonomske in socialne politike. Učinkuje tako, da znižuje javne prihodke in odhodke sočasno. Oži že tako omejeno fiskalno avtonomijo države in ne zagotavlja ravnotežja med fiskalno konsolidacijo in fiskalno ekspanzijo. Prav tako ne zagotavlja večje transparentnosti in kvalitete upravljanja javnih financ. Prispeva pa k nadaljnji razgradnji ključnih stebrov socialne države. Omogoča nadaljnjo birokratizacijo fiskalnih politik na nacionalni in nadnacionalni ravni. Kot tako je fiskalno pravilo protirazvojno pravilo, ki bo še zmanjšalo možnosti za obsežno gospodarsko, socialno in družbeno prenovo v prihodnjih letih.

 

Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema

Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema, december 2014

Objavljeno kot: Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema : predlogi za alternativni razvojni model. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. feb. 2015, leto 34, št. 7/8, str. II-VI.

Izhodišče za članek je naslednja teza:

Dileme privatizirati ali ne privatizirati, država ali trg, so tako napačne, zgrešene dileme. Potrebujemo oboje: dobro delujoč, uspešen javni sektor in dinamičen, iniciativen in fleksibilen zasebni sektor.

Okrepljena ustavna demokracija

 

Okrepljena ustavna demokracija, Teorija in praksa, let. 50, 1/2013, str. 96 – 115

 

The economic, legal and social aspects of the role of financial institutions before, during and after the financial crisis

The economic, legal and social aspects of the role of financial institutions before, during and after the financial crisisUniversity of Primorska – Faculty of Management Date posted: December 29, 2012

Summary
The purpose of this article is to reflect upon the importance and the role of financial institutions before, during and after the financial crisis and to outline proposals for alternative approaches to the financial crisis. Without an understanding of the historic development, nature and scope, and important limitations of modern financial institutions, the regulatory reform of modern financial institutions cannot be successful.
The success of financial reforms and their restructuring can only be measured when modern financial institutions participate, support and develop the real economy and support a more balanced, inclusive and diverse social development process. This is what the really ‘exciting’ banking and finance organizations should stand for. At the moment, the Western societies are still moving away from the goal of socially useful role of financial institutions. The regulatory reforms, bail-outs and dominant ideas about the European banking union, for example, are impeding, rather than facilitating, hopes for real economic and social recovery on both sides of the Atlantic. Only after an in-depth understanding of the substantive intricacies of modern financial institutions, can we approach a meaningful and thoughtful regulatory reform.
Independent minded scholars from all over the world would make a historical mistake if they continue to ignore the wide variety of ways that the financial, economic and social reconstruction of modern societies in different parts of the world can be accomplished.

Sodobne paradigme managementa

 

Sodobne paradigme managementa – pravni in primerjalni vidiki, Management 7 (4): 277 – 294

Privatization and efficient corporate governance

Privatization and efficient corporate governance, published in  Managing sustainability? : proceedings of the 12th international conference, (Management International conference). Koper: Faculty of Management, 2011, str. 1199-1212

Institutional reimagination of the South East of Europe

Institutional reimagination of the south PDF,  published in Revista Española de Relaciones Internacionales. Núm. 2. ISSN 1989-6565

A Decade of Transition and Beyond

A Decade of Transition and Beyond, published by Faculty of Social Sciencies, University of Ljubljana (Fakulteta za družbene vede, 2004)

Vloga prava v državah v tranziciji

Vloga prava v državah v tranziciji PDF, objavila Založba Fakultete za družbene vede, 2002

Institucionalna transformacija zasebnega prava v državah srednje in vzhodne evrope

Institucionalna transformacija zasebnega prava v državah srednje in vzhodne evrope – Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 1997, letn. 57, str. 253-268

Primerjalni pregled modernih pokojninskih ureditev

Primerjalni pregled modernih pokojninskih ureditev – Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 1998, letn. 58, str. 189-225