ZA OSVEŽITEV: Zakaj nasprotujem vnosu fiskalnega pravila v Ustavo RS?

Za osvežitev: Zakaj nasprotujem vnosu fiskalnega pravila v Ustavo RS? – Komentar, maj 2013

 

Dodaten komentar, julij 2015

Fiskalno pravilo v ustavi predstavlja korak v smeri permanentnega varčevanje kot ključne usmeritve fiskalne, ekonomske in socialne politike. Učinkuje tako, da znižuje javne prihodke in odhodke sočasno. Oži že tako omejeno fiskalno avtonomijo države in ne zagotavlja ravnotežja med fiskalno konsolidacijo in fiskalno ekspanzijo. Prav tako ne zagotavlja večje transparentnosti in kvalitete upravljanja javnih financ. Prispeva pa k nadaljnji razgradnji ključnih stebrov socialne države. Omogoča nadaljnjo birokratizacijo fiskalnih politik na nacionalni in nadnacionalni ravni. Kot tako je fiskalno pravilo protirazvojno pravilo, ki bo še zmanjšalo možnosti za obsežno gospodarsko, socialno in družbeno prenovo v prihodnjih letih.