Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema

Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema, december 2014

Objavljeno kot: Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema : predlogi za alternativni razvojni model. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. feb. 2015, leto 34, št. 7/8, str. II-VI.

Izhodišče za članek je naslednja teza:

Dileme privatizirati ali ne privatizirati, država ali trg, so tako napačne, zgrešene dileme. Potrebujemo oboje: dobro delujoč, uspešen javni sektor in dinamičen, iniciativen in fleksibilen zasebni sektor.