Outer Space Treaty Reform and the Long-term Sustainability of Space Exploration

Outer Space Treaty Reform and Long Term Sustainability of Space Exploration, Teorija in praksa, vol. 59, 1/2022, pp. 42 – 59

Ustavna demokracija, erozija standardov in predsedovanje Svetu EU

Ustavna demokracija, erozija standardov in predsedovanje Svetu EU, julij 2021

Social and Economic Reconstruction of the European Union

Social and Economic Reconstruction of the European Union Dimensions : Toward Bottom-Up and Top-Down Institutional Reconstruction of the European Union – more inclusive, more sustainable and more pluralistic EU, Založba FDV, marec 2020

The purpose of this monograph is to show that there is a path beyond the pessimistic,
shallow, fragmentary EU on one hand and a path beyond centralized, technocratic
one-size-fits all EU on the other hand.

An Institutional Foundation of Knowledge Economy in Central and East European Countries (with Isaac Stanley)

An Institutional Foundation of Knowledge Economy in  Central and East European Countries (with Isaac Stanley), Management Review, no. 14., vol. 4, (2019)

The purpose of this research is to provide an institutional framework
– economic, legal, regulatory, educational – for the Central
and East European countries aspiring to reach the levels of inclusive
knowledge of economy and society known in some of the
most developed regions in the world.

Reimagining Social Europe

Matjaz Nahtigal, Isaac Stanley: Reimagining Social Europe from the ground up, openDemocracy, July 2019

Globalization, Populism and the Role of International Legal Institutions

Harvard Law School, SJD Association Workshop: Globalization, Populism and the Role of International Legal Institutions, (ppt presentation), May 17

CETA – A Critical Examination (ppt presentation)

CETA – A Critical Examination (ppt presentation), May 8, 2018

Komentar_Predsedniske volitve: poglobitev druzbene apatije_november2017

Predsedniške volitve – poglobitev družbene apatije, komentar, november 2017

Razvojno zavezništvo onkraj Pahorja_dopolnjeno november 2017

Razvojno zavezništvo onkraj Pahorja, komentar, oktober 2017, dopolnjeno november 2017

Najpomembnejša naloga predsednika republike je, da ob sodelovanju civilne družbe, nevladnih organizacij, strokovnjakov in državljanov sodeluje pri opredelitvi alternativnih, tudi medsebojno konkurenčnih, razvojnih strategij, namesto da pomaga ohranjati družbeni status-quo, da ponotranja ekonomsko ortodoksijo in pristaja na program ekonomskega, socialnega in splošnega družbenega fatalizma.

 

Gl. tudi članka:

Ustavna demokracija in vloga predsednika republike:

in Okrepljena ustavna demokracija:

Komentar: Razvojno zavezništvo onkraj Pahorja_oktober2017

 

Razvojno zavezništvo onkraj Pahorja, komentar, oktober 2017, dopolnjen novembra 2017.

Najpomembnejša naloga predsednika republike je, da ob sodelovanju civilne družbe, nevladnih organizacij, strokovnjakov in državljanov sodeluje pri opredelitvi alternativnih, tudi medsebojno konkurenčnih, razvojnih strategij, namesto da pomaga ohranjati družbeni status-quo, da ponotranja ekonomsko ortodoksijo in pristaja na program ekonomskega, socialnega in splošnega družbenega fatalizma.

 

Gl. tudi članek:

Ustavna demokracija in vloga predsednika republike:

Ustavna demokracija in vloga predsednika republike

in Okrepljena ustavna demokracija:

Okrepljena ustavna demokracija

 

Modern Free Trade Agreements – A Critical Appraisal

Modern Free Trade Agreements – A Critical Appraisal (FEPS working paper in progress, September 2017)

The difference between the post-war development of international legal trade regimes and the context of the most recent free trade initiatives is that the disparate effects of trade liberalization tend to also become more visible in the most advanced economies in the world, in the United States and the European Union. This trend requires rethinking of trade arrangements that would provide adequate instruments, tools and policies when needed for restructuring. Careful calibration of such instruments, tools and policies not to distort, but to strengthen international trade, is something that can be called a “Bretton-Woods compromise” for the 21st century. It could provide an international legal framework conducive to long-term sustainable development and more resilient in different types of international financial crises that may appear in the future. The most important challenge in the process of deepening and widening the economic and legal integration is how to disseminate economic, technological, financial and other benefits to the excluded regions and parts of the population. The prevailing notion that any deepening of economic integration may lead to the “race to the bottom” via undermining the existing economic and social security should be addressed by policymakers. Comprehensive efforts to disseminate the benefits as widely as possible should be applied at the local, national and international levels. In doing so, local communities should be encouraged to launch different development strategies suitable to their comparative advantages, their potential and their needs.

From Regressive Toward Progressive European Structural Reforms

From Regressive Toward Progressive European Structural Reforms, FEPS working paper, August 2017

Abstract:

The purpose of this article is to analyze the concept of structural reforms, as defined by the European Commission and other European institutions. The article critically examines the content of structural reforms, which is not neutral and often leads to the deepening of economic and social inequalities. Structural reforms in the form of labor market flexibilization, reduction of social welfare support and weakening of the role of public sector frequently deny large segments of society access to entrepreneurial activities, access to funding, know-how, to new technologies and all other necessary resources to emancipate themselves. As a consequence, economic and social dualism is widening across the European union.

Alternatively, progressive demand side and progressive supply side public intervention to open opportunities for the excluded parts of population are presented in the second part of the article. An active role of the public sector, strategic partnership between the public and private sector, institutional innovations and participation of the excluded population in the decentralized form are discussed. It is argued that the progressively defined structural reforms carry equally if not more of the developmental potential than the more frequently mentioned proposal of the transfer Union in order to achieve socially inclusive and sustainable development for all the participants of the European Single market.

ZA OSVEŽITEV: Zakaj nasprotujem vnosu fiskalnega pravila v Ustavo RS?

Za osvežitev: Zakaj nasprotujem vnosu fiskalnega pravila v Ustavo RS? – Komentar, maj 2013

 

Dodaten komentar, julij 2015

Fiskalno pravilo v ustavi predstavlja korak v smeri permanentnega varčevanje kot ključne usmeritve fiskalne, ekonomske in socialne politike. Učinkuje tako, da znižuje javne prihodke in odhodke sočasno. Oži že tako omejeno fiskalno avtonomijo države in ne zagotavlja ravnotežja med fiskalno konsolidacijo in fiskalno ekspanzijo. Prav tako ne zagotavlja večje transparentnosti in kvalitete upravljanja javnih financ. Prispeva pa k nadaljnji razgradnji ključnih stebrov socialne države. Omogoča nadaljnjo birokratizacijo fiskalnih politik na nacionalni in nadnacionalni ravni. Kot tako je fiskalno pravilo protirazvojno pravilo, ki bo še zmanjšalo možnosti za obsežno gospodarsko, socialno in družbeno prenovo v prihodnjih letih.

 

Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema

Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema, december 2014

Objavljeno kot: Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema : predlogi za alternativni razvojni model. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. feb. 2015, leto 34, št. 7/8, str. II-VI.

Izhodišče za članek je naslednja teza:

Dileme privatizirati ali ne privatizirati, država ali trg, so tako napačne, zgrešene dileme. Potrebujemo oboje: dobro delujoč, uspešen javni sektor in dinamičen, iniciativen in fleksibilen zasebni sektor.

Postopek imenovanja v EK – pomanjkanje državotvornosti in evropske vizije

Komentar: Postopek imenovanja v EK – pomanjkanje državotvornosti in evropske vizije, september 2014