Evropske univerze med prenovo in stagnacijo

MATJAŽ, Nahtigal. Evropske univerze med prenovo in stagnacijo, Dnevi slovenskih pravnikov 2009 od 15. do 17. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, Letn. 35, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2009, str. 1514-1521, Oktober 2009

  Matjaž Nahtigal

  Kako razumeti obstoječi zgodovinski trenutek skozi prizmo posameznika v procesih evropeizacije in globalizacije, kakšna je vloga in možnost posameznika, kakšna je progresivna drža in progresivna misel v prvi polovici 21. stoletja.

  Stiki

  Bodite obveščeni

  © 2023 Matjaž Nahtigal | Izvedba: Naveza d.o.o.
  Skip to content