Prispevki

več

Komentarji

Več

Predstavitve

Več

English site

več

O sebi

Matjaž Nahtigal, rojen 1968, je izredni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete mednarodnega prava na Katedri za mednarodne odnose. Diplomiral je leta 1992 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in tam doktoriral leta 1999. Leta 2001 je doktoriral (program SJD) še na Harvard Law School, ZDA. Objavil je tri monografije o pravu, reformah in tranziciji v državah Srednje in Vzhodne Evrope ter o strukturnih spremembah EU v procesih globalizacije. Znanstvene članke objavlja doma in v tujini. Predava na vabljenih predavanjih v tujini in se udeležuje mednarodnih znanstvenih konferenc.

 

ResearchGate Home Page

SSRN Author Home Page