Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema

MATJAŽ, Nahtigal. Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema, December 2014

Objavljeno kot: Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema : predlogi za alternativni razvojni model. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. feb. 2015, leto 34, št. 7/8, str. II-VI.

Izhodišče za članek je naslednja teza:

Dileme privatizirati ali ne privatizirati, država ali trg, so tako napačne, zgrešene dileme. Potrebujemo oboje: dobro delujoč, uspešen javni sektor in dinamičen, iniciativen in fleksibilen zasebni sektor.

  Matjaž Nahtigal

  Kako razumeti obstoječi zgodovinski trenutek skozi prizmo posameznika v procesih evropeizacije in globalizacije, kakšna je vloga in možnost posameznika, kakšna je progresivna drža in progresivna misel v prvi polovici 21. stoletja.

  Stiki

  Bodite obveščeni

  © 2023 Matjaž Nahtigal | Izvedba: Naveza d.o.o.
  Skip to content