Slovenian employment policy in the EU context : pre-emption of austerity

NAHTIGAL, Matjaž. Slovenian employment policy in the EU context : pre-emption of austerity. V: LAJH, Damjan (ur.), PETAK, Zdravko (ur.). EU public policies seen from a national perspective : Slovenia and Croatia in the European Union. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2015. Str. 241-253. Book series Javne politike. junij 2015

  Matjaž Nahtigal

  Kako razumeti obstoječi zgodovinski trenutek skozi prizmo posameznika v procesih evropeizacije in globalizacije, kakšna je vloga in možnost posameznika, kakšna je progresivna drža in progresivna misel v prvi polovici 21. stoletja.

  Stiki

  Bodite obveščeni

  © 2023 Matjaž Nahtigal | Izvedba: Naveza d.o.o.
  Skip to content